Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ett k��rsb��r från svenska till italienska

meda
medcon

Översätt ett k��rsb��r till andra språk