Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ett litet rum från svenska till italienska

meda
medcon

Översätt ett litet rum till andra språk