Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ett par, två från svenska till italienska

meda
medcon

Översätt ett par, två till andra språk