Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta följa, rätta sig efter från svenska till italienska

sig
tilla
tillper
tillda
kanpuò
nergiù

Översätt följa, rätta sig efter till andra språk