Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta för sig från svenska till italienska

sig
tillper
tilla
tillda
kanpuò
nergiù

Översätt för sig till andra språk