Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta för sig från svenska till italienska

Annons
sig
Annons
tillper
tilla
tillda
Annons
kanpuò
nergiù
Annons
Annons

Översätt för sig till andra språk