Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta förstått från svenska till italienska

härqui
jagio

Översätt förstått till andra språk