Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta f��dd med tur från svenska till italienska

medcon
meda
somche
oche

Översätt f��dd med tur till andra språk