Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta fammi vedere från italienska till svenska

oranu
eoch
daatt
cheatt

Översätt fammi vedere till andra språk