Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta fare i conti su från italienska till svenska

puòkan
cosavad

Översätt fare i conti su till andra språk