Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta fare la dentista från italienska till svenska

puòkan
cosavad
chesom

Översätt fare la dentista till andra språk