Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta fenicio, fenicia från italienska till svenska

Översätt fenicio, fenicia till andra språk