Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta fino alla sua morte från italienska till svenska

SuaEr
pertill
datill
atill

Översätt fino alla sua morte till andra språk