Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta format som från svenska till italienska

Annons
somche
Annons
attche
medcon
Annons
detci
Annons
Annons

Översätt format som till andra språk