Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta från från svenska till italienska

fråndi
tillda
tillper
tilla
oche
fråndi

Översätt från till andra språk