Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta från höghus till höghus från svenska till italienska

tillper
tillda
tilla
fråndi
vadcosa
oche

Översätt från höghus till höghus till andra språk