Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta från ? till från svenska till italienska

tillda
tilla
tillper
fråndi
vadcosa
oche

Översätt från ? till till andra språk