Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta från barocken från svenska till italienska

Annons
fråndi
tillda
tillper
tilla
Annons
Annons
oche
Annons
Annons

Översätt från barocken till andra språk