Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta från hela världen från svenska till italienska

fråndi
tillper
tilla
tillda
oche

Översätt från hela världen till andra språk