Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta från och till från svenska till italienska

tillda
tillper
tilla
oche
fråndi
vadcosa
sig

Översätt från och till till andra språk