Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta gå och äta middag från svenska till italienska

Annons
oche
tillda
tilla
Annons
tillper
varera
vardove
Annons
meda
medcon
Annons
Annons

Översätt gå och äta middag till andra språk