Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta gå och äta middag från svenska till italienska

oche
tillda
tilla
tillper
varera
vardove
meda
medcon

Översätt gå och äta middag till andra språk