Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta gå och äta middag från svenska till italienska

oche
tilla
tillper
tillda
vardove
varera
meda
medcon

Översätt gå och äta middag till andra språk