Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta går Ni ut, Ni går ut från svenska till italienska

går
jagio

Översätt går Ni ut, Ni går ut till andra språk