Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta gått från svenska till italienska

Annons
härqui
ärsono
Annons
jagio
Annons
Annons

Översätt gått till andra språk