Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta glädje, glad stämning från svenska till italienska

Översätt glädje, glad stämning till andra språk