Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta gli Stati Uniti från italienska till svenska

quihär

Översätt gli Stati Uniti till andra språk