Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta grann- från svenska till italienska

Annons
Annons

Översätt grann- till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018