Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta grosso, grossa från italienska till svenska

Översätt grosso, grossa till andra språk