Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta han bodde, hon bodde från svenska till italienska

hanlui
kanpuò
vadcosa
oche
sig

Översätt han bodde, hon bodde till andra språk