Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta han bodde, hon bodde från svenska till italienska

Annons
hanlui
kanpuò
Annons
vadcosa
Annons
oche
sig
Annons
Annons

Översätt han bodde, hon bodde till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018