Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta han gymnastiserar från svenska till italienska

hanlui
vadcosa
oche
detci

Översätt han gymnastiserar till andra språk