Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta han har m������lat från svenska till italienska

härqui
hanlui
jagio

Översätt han har m������lat till andra språk