Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta han kom, hon kom från svenska till italienska

hanlui
kanpuò
vadcosa
oche

Översätt han kom, hon kom till andra språk