Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta han kommer tillbaka, hon kommer tillbaka från svenska till italienska

hanlui
kanpuò
oche
jagio

Översätt han kommer tillbaka, hon kommer tillbaka till andra språk