Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta han skulle vilja, hon skulle vilja från svenska till italienska

hanlui
jagio
detci

Översätt han skulle vilja, hon skulle vilja till andra språk