Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta han tycker mycket om från svenska till italienska

hanlui
attda
attche
brabene

Översätt han tycker mycket om till andra språk