Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta han gjorde, hon gjorde från svenska till italienska

hanlui
kanpuò
vadcosa
oche
sig

Översätt han gjorde, hon gjorde till andra språk