Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta hans mamma heter från svenska till italienska

vadcosa
ErSua
hanlui
tilla
tillper
tillda
jagio

Översätt hans mamma heter till andra språk