Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta hela tiden, kontinuerligt från svenska till italienska

fråndi
detci

Översätt hela tiden, kontinuerligt till andra språk