Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta hem till oss från svenska till italienska

Annons
tilla
tillda
tillper
Annons
vadcosa
Annons
oche
meda
medcon
Annons
Annons

Översätt hem till oss till andra språk