Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta hon ger från svenska till italienska

hanlui
ger
kanpuò
sig
jagio

Översätt hon ger till andra språk