Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta hon hade d��tt från svenska till italienska

hanlui
kanpuò
sig

Översätt hon hade d��tt till andra språk