Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta hon sk������r från svenska till italienska

hanlui
kanpuò
sig

Översätt hon sk������r till andra språk