Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta hon skrek från svenska till italienska

hanlui
kanpuò
sig

Översätt hon skrek till andra språk