Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta hos dem från svenska till italienska

hosda
demli
somche
medcon
attche
härqui
tilla
tillda
tillper

Översätt hos dem till andra språk