Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta hos den ena från svenska till italienska

hosda
härqui
somche

Översätt hos den ena till andra språk