Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta hur dags från svenska till italienska

hurcome
somche
attche
detci

Översätt hur dags till andra språk