Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta i alla fall, trots allt, ändå från svenska till italienska

ErSua
tillda
tilla
tillper
somche

Översätt i alla fall, trots allt, ändå till andra språk