Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta in peggio från italienska till svenska

cidet
pertill
atill
datill

Översätt in peggio till andra språk