Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta in questo caso från italienska till svenska

quihär
cidet

Översätt in questo caso till andra språk