Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta inte jag heller från svenska till italienska

jagio
härqui

Översätt inte jag heller till andra språk