Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta inte tvivla från svenska till italienska

jagio
somche
attche
härqui

Översätt inte tvivla till andra språk