Svensk-italienskt lexikon

Det öppna svensk-italienska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till italienska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta io avrei bisogno från italienska till svenska

iojag

Översätt io avrei bisogno till andra språk